ผลงานนักเรียน

แข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

ขอแสดงความยินดี แก่ เด็กหญิงชญาณิศา วาดไธสง(น้องไอเฟรม)ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ระดับประเทศ)การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ประเภทเดี่ยว ระดับปฐมวัยในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการ(ครูผู้ฝึกซ้อม ครูหวาน )

ผลงานนักเรียน

แข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

ขอแสดงความยินดี แก่ เด็กหญิงชญาณิศา วาดไธสง(น้องไอเฟรม)ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน) การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ประเภทเดี่ยว ระดับปฐมวัยในการแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2565 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี(ครูผู้ฝึกซ้อม ครูหวาน )

ผลงานนักเรียน

แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Immpromptu Speech)ระดับปฐมวัย

ขอแสดงความยินดี แก่เด็กชายภพณัฏฐ์ สง่าราศรี(น้องพอล)ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Immpromptu Speech) ระดับปฐมวัย English programในการแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2565 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี(ครูผู้ฝึกซ้อม Teacher Emma)

ผลงานนักเรียน

แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Immpromptu Speech)ระดับปฐมวัย

ขอแสดงความยินดี แก่ เด็กหญิงพุทธธิดา ชนะพันธ์ภากร(น้องเอย่า )ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Immpromptu Speech) ระดับปฐมวัยในการแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2565โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี(ครูผู้ฝึกซ้อม Teacher Emma)

ผลงานนักเรียน

แข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ขอแสดงความยินดี แก่ เด็กชายสาราช เกษอินทร์ (น้องเท็น)เด็กชายธนวรรธน์ วัฒนพานิช (น้องตินติน) เด็กชายนพกร กาญจนางกูร (น้องต๊อด)ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัยในการแข่งขันวิชาการ งานสานสัมพัธ์วันวิชาการรัฐ เอกชน นนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา…

ผลงานนักเรียน

แข่งขันสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะภาพ ปฐมวัย

ขอแสดงความยินดี แก่เด็กชายอเล็กซานเดอร์ ปาณานนท์ ฟอร์แกน (น้องอเล็กซ์ )เด็กหญิงภัชณภา โกไศยกานนท์ (น้องกรินทร์) เด็กหญิงพาขวัญ วิมลนิตย์ (น้องเอวา)ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ ปฐมวัยในการแข่งขันวิชาการ งานสานสัมพัธ์วันวิชาการ รัฐ เอกชน…

ผลงานนักเรียน

แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ปฐมวัย)

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายกันณ์ รุ่งพิพัฒนพงศ์ (น้องยูตะ) และเด็กหญิงปกฉัตร ใจชอบดียิ่งสกุล (น้องจินจิน)ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ปฐมวัย)ในการแข่งขันวิชาการ งานสานสัมพัธ์วันวิชาการรัฐ เอกชน นนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565(ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเล็ก…

ผลงานนักเรียน

แข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงพุทธธิดา ชนะพันธ์ภากร (น้องเอย่า )ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ (Speech) ระดับปฐมวัยในการแข่งขันวิชาการ งานสานสัมพัธ์วันวิชาการ รัฐ เอกชน นนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา…

ผลงานนักเรียน

รองชนะเลิศแข่งร้องเพลงและแดนเซอร์

เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2557 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแดนเซอร์รัดับปฐมวัยและประถมศึกษา ชิงถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม

ผลงานนักเรียน

เหรียญทองในการประกวดโครงงาน

วันที่ 30 มกราคม 2558 นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการประกวดโครงงาน จากสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ด.ช.คณิศร ชาลีเครือ ด.ช.ภูดิศ ม่วงมณี ด.ช.ปายภัค ยี่รัญศิริ ด.ญ.ภูษณิศา วรรณประทีป ด.ญกุญช์ บุญวัฒนะกุล