Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าน้องไอเฟรม

    🎉ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนเก่งของจุติพร น้องไอเฟรม กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.1 รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวีย์ ที่ได้รับ ⭐️รางวัลนักเรียนเรียนดี อันดับที่ 1 พร้อมด้วยรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ คะแนนร้อยละ 99.00 เยี่ยมไปเลยค่ะ😍