Skip to content

Project Approach 2566 ดอกทานตะวัน ห้องขนุน

    วันนี้เด็กๆ อนุบาล 3 ห้องขนุน ได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง “ทานตะวัน” โดยคุณครูพาเด็กๆ ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน “ทัศนศึกษาชมทุ่งทานตะวัน”🌻ที่ นราวดี ซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา เด็กๆ ตื่นเต้น และสนุกสนานกันมากๆ เลยค่ะ ที่ได้เห็นต้นทานตะวันจำนวนมากแบบใกล้ชิด และได้สัมผัสทุกส่วนประกอบของต้นทานตะวัน

    📌ขอขอบคุณพี่ๆ เจ้าหน้าที่จากนราวดี ซิตี้พาร์ค ที่ช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้เด็กๆ เป็นอย่างดีค่ะ🙏