Skip to content

Kid Art เพ้นท์พัด

    ต้อนรับวันปีใหม่ตรุษจีน 2566 ที่กำลังใกล้เข้ามา ครูหวานชวนเด็กๆ ทำกิจกรรม “เพ้นท์พัด” ต้อนรับความเฮง เสริมสีแดงเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับร้อยลูกปัดประดับให้พัดดูสวยงามยิ่งขึ้น เด็กๆสามารถนำพัดมาใช้เป็นพร็อพเข้ากับชุดสีแดงในวันงาน Party ที่โรงเรียน