Skip to content

Kid Art Monster ผู้น่ารัก

    ⭐ สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้ปั้มๆ ตัดๆ ทำ Monster ผู้น่ารัก เพิ่มทักษะทางศิลปะและพัฒนาสมาธิไปพร้อมๆ กัน กับกิจกรรม Kid art 👍*สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ และชั้น k2-k3 เรียนวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ