Skip to content

Kid art Monoprint

    ภาพกิจกรรม Kid art ครูหวานสอนเด็กๆ ทำภาพพิมพ์ครั้งเดียว “Monoprint” โดยสร้างแม่พิมพ์แบบง่าย วาด ขูดและขีดลวดลายลงบนแผ่นโฟม สร้างจินตนาการถึงนิทานเรื่องที่ตนเองอยากพิมพ์ลงไปบนหน้ากระดาษ แสดงบทบาทสมมติเป็นนักเขียนตัวน้อย ระหว่างทำกิจกรรมคุณครูสังเกตได้ว่าเด็กๆ มีสมาธิในการทำกิจกรรม และตื่นเต้นกับผลงานที่ทำสำเร็จมากๆ เลยค่ะ *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ และชั้น k2-k3 เรียนวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ