Skip to content

Kid Art

    กิจกรรมพิเศษ Kid Art ช่วงเวลาที่เด็กๆ จะได้สร้างสรรค์งานศิลปะสนุกๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ ช่วยให้มีสมาธิกับการทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ และชั้น k2-k3 เรียนวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ