Skip to content

Kid art เพ้นท์สีลงบนทราย

    ภาพกิจกรรม Kid art ในครั้งนี้เด็กๆ ได้เพ้นท์สีลงบนทราย โดย เริ่มด้วยการบีบกาววาดลายเส้น โรยทรายสีขาวลงไป แล้วเลือกใช้สีสันตามจินตนาการกันได้เต็มที่ ผลงานออกมาสวยงามมากๆ เลยค่ะ