Skip to content

Kid Art เพ้นท์รูปกระต่ายน้อยน่ารัก

    ภาพกิจกรรม Kid art สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เพ้นท์รูปกระต่ายน้อยน่ารัก เทคนิคสีโปสเตอร์บนกระดาษปอนด์ การเพ้นท์สีเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือให้กับเด็ก ๆ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายอื่นๆ อีกด้วย เช่น การใช้สายตาในการแยกแยะ สีต่างๆ ได้ดีขึ้น และยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ผลงานของเด็กๆ น่ารักสดใสมาก เลยค่ะ

    *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ

    *สำหรับชั้น k2-k3 เรียนวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ