Skip to content

Kid Art ออกแบบตุ๊กตากระต่าย

    กิจกรรมพิเศษ Kid Art เด็กๆ วาดสร้างลวดลายให้กับตุ๊กตากระต่าย ฝึกการจับและใช้พู่กันเพื่อการวาดและระบายให้คล่องแคล่ว ผลงานออกมาน่ารักมากเลยค่ะ และยังสร้างความภาคภูมิใจ เพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะ

    *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ * ชั้น k2-k3 เรียนวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ