Skip to content

Kid Art สร้างสรรค์สีสวยให้กับปีกผีเสื้อ

    ภาพกิจกรรม Kid art สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์สีสวยให้กับปีกผีเสื้อค่ะ colorful มากๆ เลย *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ และชั้น k2-k3 เรียนวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ