Skip to content

Kid Art วาดและระบายสีไอศกรีมถ้วยโต

    ภาพกิจกรรม Kid art เด็กๆ ได้วาดและระบายสีไอศกรีมถ้วยโต การวาดภาพระบายสีช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวนิ้วมือและมือของตนเอง ผ่านการลากเส้นตามรอยหรือทาสีไปตามรูปร่างต่างๆ เป็นการฝึกใช้กล้ามเนื้อมือ และยังเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกายอื่นๆ อีกด้วย เช่น การใช้สายตาในการแยกแยะ สีต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ เด็กๆ รู้สึกสงบผ่อนคลายและช่วยพัฒนาสมาธิได้ดีด้วยค่ะ *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ สำหรับชั้น k2-k3 เรียนวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ