Skip to content

Kid Art วาดภาพใช้เทคนิคสีชอล์คและสีน้ำ

    ภาพกิจกรรม Kid art เด็กๆ ได้วาดภาพใช้เทคนิคสีชอล์คและสีน้ำค่ะ การใช้สีน้ำสำหรับเด็กปฐมวัยจะช่วยให้ เด็กๆ รู้สึกสงบผ่อนคลายและช่วยพัฒนาสมาธิได้ดีด้วยค่ะ *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ และชั้น k2-k3 เรียนวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ