Skip to content

Kid Art ยูนิคอร์น

    🎨ภาพกิจกรรม Kid art เด็กๆ ได้เพ้นท์สีน้ำสวยๆ ให้กับยูนิคอร์น การระบายสีน้ำสำหรับเด็กปฐมวัยจะช่วยให้ เด็กๆ รู้สึกเพลิดเพลิน จิตใจสงบผ่อนคลาย และช่วยพัฒนาสมาธิ แล้วยังได้ชิ้นงานสวยๆ กลับบ้านด้วยนะคะ🥰

    ⭐️ *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 14.30-15.30 น. ⭐️ *สำหรับชั้น k2- k3 เรียนทุกวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น.