Skip to content

Kid Art ฟองน้ำมาทำเป็นวงเวียนสี

    กิจกรรมพิเศษ Kid Art Kid art สัปดาห์นี้ ครูหวานพาเด็กๆ นำฟองน้ำมาทำเป็นวงเวียนสี พร้อมวาดต่อเติมด้วยปากกาเมจิก เพิ่มความน่ารักให้กลายเป็นสัตว์ต่างๆ เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สนุกและยังได้สมาธิด้วยค่ะ *สำหรับ ชั้น k1 เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ *สำหรับ ชั้น k2-3 เรียนทุกวันอังคาร เวลา 14.30-15.30 น. ค่ะ