Skip to content

Young Designer หน้ากากกระโหลก

    👧🏻 Fashion Design for Kids👦🏻👻🎃🖍️

    สัปดาห์นี้ครูหญิง ครูเเคท พาเด็กๆมาทำหน้ากากกระโหลกตอนรับวันฮาโลวีนกันค่ะ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมศิลปะ เสริมสร้างทักษะ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

    🪄 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 น. – 15.30 น. Nursery , K1 – K3