Skip to content

Fashion Design for Kids สร้อยคอเเละกำไลข้อมือ จากหลอดหลากสี

    Fashion Design for Kids สัปดาห์นี้ครูหญิง ครูเเคท พาเด็กๆมาทำสร้อยคอเเละกำไลข้อมือ จากหลอดหลากสี เด็กๆได้ฝึกใช้กรรไกร ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส เสริมสร้างทักษะ แล้วยังช่วยให้เด็กๆมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ 📿✨👀👧🏻👦🏻🤏🏻