Skip to content

Young Designer ร้อยลูกปัดทำเเหวน

    Fashion Design for Kids 📿✨🧸🤏🏻

    สัปดาห์นี้ครูหญิง ครูเเคท พาเด็กๆมาร้อยลูกปัดทำเเหวนสุดน่ารัก เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัส ฝึกสมอง เสริมสร้างทักษะ แล้วยังช่วยให้เด็กๆมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ

    🪄 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.30 น. – 15.30 น. Nursery , K1 – K3 เวลา 14.30 น. – 15.30 น.