Skip to content

Young Designer พวงกุญแจลายเสื้อ

    สำหรับคลาส Fashion Design for Kids
    ครูหญิง ครูเเคท พาเด็กๆมาออกเเบบพวงกุญแจเเละลวดลายเสื้อของตัวเองตามจินตนาการ เสริมสร้างทักษะให้เด็กๆได้ประดิษฐ์พวงกุญแจด้วยตนเอง ได้ฝึกฝีมือ เเละฝึกความคิดสร้างสรรค์ 📿 🎽🖍️ 🎈✨
    🪄 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 น. – 15.30 น. Nursery , K1 – K3