Skip to content

Young Designer นาฬิกาบอกเวลา

    Fashion Design for Kids สัปดาห์นี้ครูหญิง ครูเเคท พาเด็กๆมาประดิษฐ์ “นาฬิกาบอกเวลา” จากเเก้วกระดาษ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดู เเละการอ่านเวลาจากนาฬิกา สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมศิลปะ เสริมสร้างทักษะ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ⌚️🐰🐳💖

    🪄 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.30 น. – 15.30 น. Nursery , K1 – K3 เวลา 14.30 น. – 15.30 น.