Skip to content

Fashion Design for Kids กระเป๋าจากจานกระดาษ

    Fashion Design for Kids 👜🐱🦊🦁🐯🖍️✨

    สัปดาห์นี้ครูหญิง ครูเเคท พาเด็กมาประดิษฐ์กระเป๋าจากจานกระดาษ เเละออกเเบบลวดลายใบหน้าสัตว์น่ารักๆตามจินตนาการ เด็กๆได้ฝึกฝีมือ เเละฝึกความคิดสร้างสรรค์

    🪄 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.30 น. – 15.30 น. Nursery , K1 – K3 เวลา 14.30 น. – 15.30 น.