Skip to content

English Talent Show 2022

    ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ” English Talent show 2022 ” โดยมี Teacher Super Cj , Teacher Em , Teacher Jey , Teacher Sheryl เป็นกิจกรรมสนุกสนาน ให้เด็ก ๆ เล่นเกม ตอบคำถาม กระตุ้นให้เด็ก ๆ ชอบภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานผ่านเกม โดย Teacher จะให้นักเรียนดูภาพ และนักเรียนจะยกมือเพื่อตอบคำศัพท์ให้ถูกต้อง มีทั้งเล่มเกมสะกดคำ อ่านคำศัพท์ ตอบคำถาม แข่งเดี่ยว แข่งทีม