Skip to content

Cooking Class คุกกี้ วาเลนไทน์

    happy valentine’s day 💕 Creative Cooking 🧑🏻‍🍳 วันนี้ ครูตูน ครูช่อ พาเด็ก ๆ ทำเมนูคุกกี้ วาเลนไทน์ เด็ก ๆ ได้ลงมือนวด ๆ คุกกี้ และ ได้ตกแต่งคุกกี้ด้วยตัวเอง