Skip to content

ขอแสดงความยินดี แก่เด็กชายอเล็กซานเดอร์ ปาณานนท์ ฟอร์แกน (น้องอเล็กซ์ )
เด็กหญิงภัชณภา โกไศยกานนท์ (น้องกรินทร์) เด็กหญิงพาขวัญ วิมลนิตย์ (น้องเอวา)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ ปฐมวัย
ในการแข่งขันวิชาการ งานสานสัมพัธ์วันวิชาการ รัฐ เอกชน นนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
(ครูผู้ฝึกซ้อม ครูหญิง )