Skip to content

ขอแสดงความยินดี แก่เด็กชายภพณัฏฐ์ สง่าราศรี(น้องพอล)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Immpromptu Speech) ระดับปฐมวัย English program
ในการแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2565 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
(ครูผู้ฝึกซ้อม Teacher Emma)