Skip to content

ขอแสดงความยินดี แก่ เด็กชายสาราช เกษอินทร์ (น้องเท็น)
เด็กชายธนวรรธน์ วัฒนพานิช (น้องตินติน) เด็กชายนพกร กาญจนางกูร (น้องต๊อด)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
ในการแข่งขันวิชาการ งานสานสัมพัธ์วันวิชาการรัฐ เอกชน นนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
(ครูผู้ฝึกซ้อม ครูแนน )