Skip to content

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายกันณ์ รุ่งพิพัฒนพงศ์ (น้องยูตะ) และเด็กหญิงปกฉัตร ใจชอบดียิ่งสกุล (น้องจินจิน)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ปฐมวัย)
ในการแข่งขันวิชาการ งานสานสัมพัธ์วันวิชาการรัฐ เอกชน นนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
(ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเล็ก )