Skip to content

อนุบาลจุติพรขอแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าคนเก่ง

    🎉อนุบาลจุติพรขอแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าคนเก่งของเรา ด.ช.นันชณต ไชยช่วย น้องนินนิน ที่ได้รับเกียรติบัตร “ความเป็นเลิศทางการเรียน และความประพฤติดี” เนื่องในกิจกรรมวันเกียรติยศ นักเรียนต้นแบบประถมสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รร.ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เก่งมากเลยค่ะ🥰