Skip to content

หน่วย “ อาหารดีมี มีประโยชน์ “ ห้องชมพู่ K.1

  🥦🥬🥕สัปดาห์นี้เด็กๆ ชั้น K1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร

  อาหารคือ สิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารที่ เรารับประทานมีหลากหลายชนิด ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ 🥩 อาหารประเภทแป้ง🥐🍞 อาหารประเภทผักและผลไม้🥦🌽🥬🥝🍅

  😋 นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้กับการเลือกรับประทานอาหาร ของตนเอง

  🤩กิจกรรมเสริมประสบการณ์🤩

  – ฟังนิทานเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆแล้วสนทนาร่วมกัน

  – สังเกต เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ ทดลองจับ สัมผัส ดมกลิ่นและทดลองชิม

  – สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารประเภทต่างๆ

  – สนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

  – ทำกิจกรรมศิลปะระบายสี จัดกลุ่ม อาหาร ประเภทต่างๆ

  – กิจกรรมประกอบอาหาร Cooking 🧑🏻‍🍳 “สลัดโรลขนมปัง”

  🙏🏻 ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก K1 ห้องชมพู่ ค่ะ 💓