Skip to content

หน่วย “อาหารดีมี มีประโยชน์“ ห้องมะม่วง K.2

  หน่วย “ อาหารดีมี มีประโยชน์ “
  🥦🥬🥕🥪🍳🧀🥒🥕🧇🍗🥩🥓
  อาหารคือ สิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารที่ เรารับประทานมีหลากหลายชนิด ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ 🥩
  อาหารประเภทแป้ง🥐🍞อาหารประเภทผักและผลไม้🥦🌽🥬🥝🍅
  😋 นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้กับการเลือกรับประทานอาหาร ของตนเอง
  🤩กิจกรรมเสริมประสบการณ์🤩

  • ฟังนิทานเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆแล้วสนทนาร่วมกัน
  • สังเกต เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ ทดลองจับ สัมผัส ดมกลิ่นและทดลองชิม
  • สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารประเภทต่างๆ
  • สนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
  • ทำกิจกรรมศิลปะระบายสี จัดกลุ่ม อาหาร ประเภทต่างๆ
  • กิจกรรมประกอบอาหาร Cooking 🧑🏻‍🍳 “แซนด์วิชปูอัดไข่กุ้งยำสาหร่าย”
   🙏🏻 ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก K2 ห้องมะม่วงค่ะ 💓