Skip to content

หน่วยเรียนรู้เรื่อง ไข่ดีมีประโยชน์

    ✨สัปดาห์นี้เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล1 ห้องชมพู่🩷เรียนเรื่องหน่วยเรียนรู้เรื่อง 🍳🥚ไข่ดีมีประโยชน์🍳😁

    ครูไอซ์ ครูน้อย เลยพาเด็ก ๆ นำไข่ มาประกอบอาหาร เมนู ไข่ทรงเครื่อง แสนอร่อย🥚😍😋

    🥰เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพ ซึ่งไข่มีอยู่หลายชนิด มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่มีรูปร่างและส่วนประกอบที่คล้ายกัน เป็นวงรี 🥚มีเปลือกไข่ ไข่ขาวและไข่แดง🍳 นอกจากนั้นไข่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น นำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่าง เปลือกไข่สามารถนำมาทำเป็นของตกแต่งบ้านได้🩷🥳