Skip to content

หน่วยการเรียนรู้ ผัก

    🥦 สัปดาห์​นี้​คุณครู ชวนเด็กๆมาทานผัก ในหน่วย ​”ผัก” 🥕🥒ซึ่งเด็กๆจะได้รู้จักกับ “ผัก” หลากหลายชนิด แตกต่างกันไป ซึ่งจะมีทั้งการปลูก การดูแลรักษา การนำไปทำอาหาร และอีกทั้งประโยชน์ต่างๆ ของผัก 🫛

    🧑🏻‍🌾👩🏻‍🌾จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกการทานผักและการนำผักมาทำอาหารได้อย่างหลากหลาย และยังเป็นการซึมซับการปลูกฝังที่ดีให้กับเด็กๆว่าผักนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะ🌽🫑🥬