Skip to content

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ พลังงานแม่เหล็ก

  วิทยาศาสตร์​2สัปดาห์​นี้🎏 “จัดให้ตามคำเรียกร้องของเด็กๆ ” เกี่ยวกับพลังงานของแม่เหล็ก 🧲🧭⚓️

  🐳🐋🦭 และพาไปประดิษฐ์เบ็ดตกปลาแม่เหล็กกันค่ะ 🎣🐳🐋🐟🦀🐠🐙🪼

  🌈 แม่เหล็กดูดติดกับสิ่งของอะไรได้บ้างนะ? 🍴🏅⚽️👕👓📚

  🌈แม่เหล็กจะดูดติดโลหะบางชนิด โดยเฉพาะสิ่งของที่มีเป็นส่วนประกอบหลักเป็น เหล็ก โคบอลต์ และนิกเกิล ซึ่งสารเหล่านี้เรียกว่า สารแม่เหล็ก เช่น ตะปู กรรไกร คลิปหนีบกระดาษ ลวด เป็นต้น

  🌈แต่แม่เหล็กไม่สามารถดูดติดกับสิ่งของที่เป็น ผ้า กระดาษ กระจก สแตนเลส พลาสติก ไม้ ได้นะคะ เพราะสิ่งของเหล่านี้ไม่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ📚👕⚽️🍵

  📌(สำหรับ ชั้น เนอสรี่ – K3 ทุกวันศุกร์​ เวลา 14.30-15.30 น.)​❤️