Skip to content

สงกรานต์ 2566

  สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี และมีความสุขตลอดไป💦

  ทางโรงเรียนอนุบาลจุติพรจัดกิจกรรมวันสงกรานต์แบบไทย🇹🇭

  😇การสรงน้ำพระพุทธรูป ขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน เสริมความสิริมงคล รับสงกรานต์ 2566

  🙏🏻ประเพณี “รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่” เป็นการไปรดน้ำขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

  🤩ก่อพระเจดีย์ทราย เป็นหนึ่งในประเพณีที่เมื่อนึกถึงวันสงกรานต์ก็จะมีมาควบคู่กัน เพราะคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา🙏🏻

  🔫เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ฉีดน้ำกันในเทศกาลสงกรานต์😎🥰