Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับพี่ใสวิ้งคนเก่ง ศิษย์เก่าจุติพร

    ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ใสวิ้งคนเก่ง ศิษย์เก่าจุติพรกันค่ะ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับเกียรติบัตร 🪄 “ผู้มีการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้วนะคะ เก่งมากๆ เลยค่ะ👍