Skip to content

รีวิวโรงเรียน โดยเพจช่วยกันเลี้ยงลูก

    🙏🏻ขอบคุณเพจ ช่วยกันเลี้ยงลูก รีวิวได้น่าเรียนมากเลยค่ะ😍นี่แค่กิจกรรมส่วนน้อยนะคะ อยากเชิญชวนท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ลองมาดูที่ #โรงเรียนอนุบาลจุติพร📍หมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ 1 ซอย 6 มีกิจกรรมสำคัญแทบทุกเดือน และที่สำคัญเด็กๆเรียนผ่านการเล่น เรียนผ่านประสบการณ์ กิจกรรม Project Approach มาเรียนด้วยกันนะคะ 🙏🏻🏫❤️