Skip to content

เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2557 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแดนเซอร์รัดับปฐมวัยและประถมศึกษา ชิงถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม