Skip to content

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีการศึกษา 2566

    ขอบคุณทางเทศบาลนครปากเกร็ด ที่นำทรายอะเบทมาให้กับทางโรงเรียนอนุบาลจุติพร วันนี้ประธานนักเรียนและเพื่อน ๆ ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย นำทรายอะเบทไปแจกคนในหมู่บ้านและเดินรณรงค์ในหมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ 1 ซอย 6 เวลาประมาณ 09.00 น. ฝากติดตาม และเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ด้วยนะคะ