Skip to content

มหัศจรรย์โลกนิทาน

    “ มหัศจรรย์โลกนิทาน “

    วันนี้ ครูเปรม ครูเชฟ ครูแพน และครูกวาง นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศิลปากร นำนิทานสนุก ๆ มาเล่าให้เด็ก ๆ ฟัง มีเรื่องหนูน้อยหมวกแดง🦊 , เด็กเลี้ยงแกะ🐑🐏 , ลูกหมูสามตัว 🐖🐖🐖

    นิทานแต่ละเรื่องก็มีข้อคิดให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ จากนั้นก็ให้เด็ก ๆ มาประเมินความพึงพอใจ ว่าชอบหรือไม่ชอบนิทานที่คุณครูเล่าให้ฟัง ดูจากภาพบรรยากาศแล้วเด็ก ๆ ดูสนใจและชอบมากเลยค่ะ 😍