Skip to content

ประธานนักเรียนปฏิบัติภารกิจ

  🎉หลังจากที่ พรรคก้าวไวได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา วันนี้ 28 มิถุนายน 2566 ก็เริ่มปฏิบัติภารกิจแรก นั่นก็คือ ” รณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟ ” 😎🤩 นำทีมโดย น้องสตาร์ท หัวหน้าพรรค และเพื่อนๆ สมาชิกพรรคก้าวไว เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงชั้นอนุบาล 3 ✨

  โดยแต่ละคนก็จะมาบอกวิธีการประหยัดไฟฟ้า เช่น

  – ปิดสวิทซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้หรือไม่จำเป็น

  หากอากาศไม่ร้อนจนเกินไปให้เปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ

  – เปิดแอร์ปิดประตูอุดรูรั่วค่าไฟ

  วิธีประหยัดน้ำ💧

  – เวลาล้างหน้า หรือ แปรงฟัน (อ่างล้างหน้า , ก๊อกน้ำ) ไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลา

  – อย่าทิ้งนมดื่มที่เหลือโดยไม่เกิดประโยชน์