Skip to content

นิทานเวลาหวาน เอลเมอร์

    กิจกรรมนิทานเวลาหวานสัปดาห์นี้ ครูเอ๊ะเอพาเด็กๆ ทำกิจกรรมจากนิทานเรื่อง “เอลเมอร์”
    พวกเราปลุกร่างกายให้ตื่นจากการนอนกลางวัน ขยับเขยื้อนกลิ้งเกลือกเหมือนเจ้าช้างเอลเมอร์พร้อมสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ ๆ ให้เจ้าช้างน้อยของตัวเองกัน จะสนุกแค่ไหนไปชมภาพประกอบกันเลย…