Skip to content

ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

  นักเรียนชั้น K3 เรียนเรื่อง ” ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ” 🌍

  🥳วันนี้คุณครูหมวย คุณครูเปิ้ล คุณครูเชฟ และเด็ก ๆ ห้องส้มโอ เรียนรู้วิธีการแยกขยะง่ายๆให้ดีต่อเรา และดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

  1. ถังขยะ สีเขียว 💚คือ ถังขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ผัก และขยะอีกมากมายที่สามารถย่อยสลายได้

  2. ถังขยะ สีเหลือง 💛คือ ถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น กระดาษ ขวดน้ำ แก้วน้ำ

  3. ถังขยะ สีน้ำเงิน 💙คือ ถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก

  4. ถังขยะ สีแดง❤️ คือ ถังขยะที่เป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ที่เป็นพิษ