Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาณิศา หร่ายเจริญ

    🎉ขอแสดงความยินดีกับศิษย์คนเก่งอีกคนของจุติพรค่ะ ด.ญ.ญาณิศา หร่ายเจริญ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 รร.เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดีอันดับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ะ👍