Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จิณาทัช ธรบาลภักดี

    ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จิณาทัช ธรบาลภักดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 2 รร.เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดีอันดับที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ะ 🥰