Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กวิน อับดุลอาคิส ฟูอาด

    ขอแสดงความยินดีให้กับคนเก่งจุติพรของเราคนนี้ค่ะ..วิชาการก็ได้ ศิลปะก็คล่อง ด.ช.กวิน อับดุลอาคิส ฟูอาด ที่ได้รับเกียรติบัตร 🎉รางวัลนักเรียนเรียนดี อันดับที่ 1 🎉 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 🎉 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ เก่งมากๆ เลยค่ะ👏💖