Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับน้องกรินทร์

    🎉ขอแสดงความยินดีกับน้องกรินทร์ ศิษย์เก่าคนเก่งจุติพร ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 รร.ชลประทานวิทยาภาค EP ที่ได้รับรางวัล smart student เก่งมากๆ เลยค่ะ..😍