Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.นภัสร รักษาคำ

    🎉ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิษย์คนเก่งของจุติพร ด.ญ.นภัสร รักษาคำ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 รร.เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนเรียนดีอันดับที่ 2 และรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ะ❤️