Skip to content

กิจกรรม Kid Art

    กิจกรรมพิเศษKid art สัปดาห์นี้ เด็กๆ เลือกเก็บใบไม้ต่างรูปร่าง ต่างลวดลาย แล้วนำมาระบายสี พิมพ์ลงบนกระดาษเกิดเป็นลายใบไม้สวยๆ และต่อเติมให้เป็นแมลง