Skip to content

กิจกรรมนิทานเวลาหวาน แม่ไก่แฮตตี้พาลูกน้อยคืนรัง

    กิจกรรมนิทานเวลาหวานสัปดาห์นี้ เด็กๆ ได้เลือกหนังสือนิทานที่อยากฟังมาคุยกัน อีกทั้งยังทำกิจกรรมจากนิทานเรื่อง “แม่ไก่แฮตตี้พาลูกน้อยคืนรัง” พวกเราจินตนาการถึงไข่ต่างๆ ที่แม่ไก่ไปเก็บจากทุกมุมโลก จากนั้นรับบทศิลปินตัวจิ๋วออกแบบไข่และลวดลายแสนสวยของไข่ที่แม่ไก่เก็บมาจากหลายพื้นที่ ทั้งไข่จากเมืองใหญ่ ไข่จากถ้ำมืดตึ๊ดตื๋อ ไข่จากเทือกเขาสูง ไข่จากช่องแคบอันหนาวเหน็บ จะสนุกแค่ไหนไปชมภาพกันเลย…