เหรียญทองการประกวดโครงงาน

ได้รับรางวัลชนเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงาน จากสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

ด.ช.คณณัฎฐ์ ยิ่งยศกำจรชัย

ด.ญ.สุรนุช ตันติถาวรวัฒน์

ด.ญ.กานต์สินี จรูญศรีวัฒนา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA